VDMGroup houdt zich bezig met het totaal faciliteren van bedrijven en instellingen met betrekking tot de schoonmaak en het onderhoud van uw gebouw. Met betrekking tot bovenstaande diensten kunnen wij ook advies uitbrengen. In het adviestraject nemen wij uw huidige positie onder de loep en stellen we eventueel een verbeterplan op.

VDMGroup kan tevens zorg dragen voor het implementeren van kunst in uw gebouw of instelling.